CZECH POINT | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

CZECH POINT
Cesta: Titulní stránka > Czech POINT

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Czech POINT


Czech POINT - Novinky

Městský úřad Horažďovice, živnostenský odbor je kontaktním místem veřejné správy v systému Czech POINT a poskytuje pro veřejnost tyto služby:

Výstupy z informačních systémů veřejné správy a základních registrů


Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů právnických osob

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis snímku z katastrální mapy

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z insolvenčního rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)

Výpis z evidence záznamů o očkování pacienta

Digitální certifikát EU COVID

Výpis elektronických receptů pacienta

Výpis údajů z registru obyvatel

Veřejný výpis údajů z registru osob

Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob

Výpis o využití údajů z registru obyvatel

Záznam o využívání údajů v registru osob

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Zprostředkovaná identifikace

Agendy informačního systému datových schránek

Zřízení datové schránky

Vydání nových přístupových údajů

Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Zrušení přístupu pověřené osoby

Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Povolení příjmu poštovních datových zpráv

Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv

Oznámení o změně statutárního orgánu

Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránkyKonverze dokumentů

Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Správní poplatky

100 Kč výpis z rejstříku trestů

100 Kč ostatní výpisy a 50 Kč za každou i započatou stranu

200 Kč provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci

30 Kč konverze dokumentů za každou i započatou stranu

Kontakty

Městský úřad Horažďovice, živnostenský odbor, 1. patro, kanceláře č. 127 a 128

Ing. Jaroslava Radová, tel. č. 371 430 520

Bc. Štěpánka Chroustová, tel. č. 371 430 538

E-mail: urad@muhorazdovice.cz

Na základě předchozí domluvy lze žádosti vyhovět i mimo úřední hodiny.

Webové stránky systému Czech POINT jsou dostupné na adrese: https://www.czechpoint.cz/public/
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ