15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ.

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

15.1 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Čl. 1

Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

  1. jednostranná ................................................................1 Kč

  2. oboustranná ................................................................ 2 Kč

 2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

  1. jednostranná ............................................................... 2 Kč

  2. oboustranná ...............................................................  4 Kč

 3. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4                            4 Kč

 4. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3                             7 Kč

 5. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný)

              jedna stránka ...........................................................    1 Kč

 6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečna cena za pořízení kopie

Čl. 2

Náklady na pořízení technických nosičů dat

Náklady za opatření technických nosičů dat (disketa, CD, DVD, přenosná paměť) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny.

 

Čl. 3.

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.

 2. V případě osobního odběru požadovaných informaci nebude úhrada nákladů na odeslání informaci žadateli uplatňována.

   

   

   

Čl. 4

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informaci se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200 Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro rok. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informaci více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informaci jiné osobni náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ