2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

2. Důvod a způsob založení

Město Horažďovice jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu,  vzniklo jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, ke dni 23. 11. 1990 a dle § 2 zákona o obcích vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 122 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém  území, případně výkon státní správy v územním obvodu, základním právním předpisem pro činnost obce je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích).

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
*) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen a nahrazen novým  zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ