BEZPEČNOSTNÍ RADA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

BEZPEČNOSTNÍ RADA

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Bezpečnostní rada

 

ZÁKON č.240/2000 Sb., o krizovém řízení

 

HLAVA III

OSTATNÍ ORGÁNY S ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTÍ

Díl 1

Bezpečnostní rady a krizové štáby

§ 24

Bezpečnostní rady

(1)       Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou poradními orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace.

(3)       Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.

(4)       Na jednání bezpečnostní rady kraje a bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje nebo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Na jednání bezpečnostní rady kraje nebo bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

 NAŘÍZENÍ VLÁDY č.462/2000 Sb. k provedení zákona č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

§ 8

Obsah činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,

b) krizový plán obce s rozšířenou působností,

c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,

d) finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,

f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

 § 9

Složení bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností

Bezpečností rada obce s rozšířenou působností má nejvýše 8 členů a starosta obce s rozšířenou působností jejími členy jmenuje

a) místostarostu,

b) tajemníka obecního úřadu,

c) příslušníka Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky,

d) příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje,

e) zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,

f) další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

 § 14

Společné ustanovení

(1) Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady.

(2) Pokud starosta obce zřídí k přípravě na krizové situace a jejich řešení krizový štáb obce,12a) platí přiměřeně § 12 a 13.

(3) Jednání bezpečnostní rady kraje a obce s rozšířenou působností se uskutečňuje nejméně dvakrát ročně.

(4) Organizační a administrativní podmínky pročinnost bezpečnostní rady a krizového štábu zajišťuje příslušné pracoviště krizového řízení.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ