ZDROJE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ZDROJE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Zdroje mimořádných událostí

K specifikaci možných zdrojů mimořádných událostí (dále jen MU) pro správní území obce s rozšířenou působností Horažďovice (dále jen ORP Horažďovice) slouží zpracovaná Analýza vzniku MU.

Analýza vzniku MU a z toho vyplývajících ohrožení je základním plánovacím dokumentem pro zpracování „Krizového plánu Plzeňského kraje“ a podkladem k jeho rozpracování ORP Horažďovice.

Lze konstatovat, že na území ORP Horažďovice se nenachází žádný objekt, který by co do rozsahu případné havárie a pravděpodobnosti vzniku havárie spadal do kategorie nepřijatelného rizika.

Nejčastěji se na správním území ORP Horažďovice, dle zpracované analýzy, vyskytují havárie v silniční dopravě. Ty však ve většině případů mají jen malý rozsah a jsou řešeny společným zásahem základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) kraje.

 

Velmi problémovými MU jsou MU způsobené živelními pohromami. Na území ORP Horažďovice se každoročně vyskytují povodně z rozlité řeky Otavy (správní území obce Velké Hydčice a  Horažďovice), a sněhové kalamity.

 

Lze konstatovat, že vzniku živelných pohrom a MU nelze zabránit. Proto je pozornost zaměřena především na prevenci zmírňování následků MU. Zde je možné naplánovat i prakticky udělat řadu ochranných opatření, která ve svém výsledku podstatně zmírní dopady případných MU.


Přehled zdrojů mimořádných události   

Čísl.

MU

Obec / město

Zdroj mimořádné události

Ohrožující faktor  množství

Ohrožení osob

Oblast ohrožení

1

Území obce s rozšířenou působností Horažďovice

Řeka Otava

voda, povodeň

100 až 1000

více než 1 km2

2

Území obce s rozšířenou působností Horažďovice

Lesní porost

požár

jednotlivé  osoby

do 1 km2

3

Území obce s rozšířenou působností Horažďovice

Epidemie a nákazy obyvatelstva

klíšťová encefalitida, antrax

100 až 1 000

více než 1 km2

4

Území obce s rozšířenou působností Horažďovice

Živelní pohroma

nedostatek pitné  a užitkové vody

nejvýše 100

více než 1 km2

5

Území obce s rozšířenou působností Horažďovice

Živelní pohroma

sněhová kalamita, námrazy

100 až 1000

více než 1 km2

6

Chanovice

HAAS FERTIGBAU spol. s.r.o.

hořlavý prach

nejvýše 100

do 1 km2

7

Strážovice

RWE TRANSGAS a.s. –KS 11

zemní plyn

nejvýše 100

do 1 km2

8

Území obce s rozšířenou působností Horažďovice

Rozvodna elektrické energie

poruchy v zásobování elektřinou

nejvýše 100

do 1 km2

9

Území obce s rozšířenou působností Horažďovice

Doprava

silniční doprava

nejvýše 100

do 500 m2

10

Území obce s rozšířenou působností Horažďovice

Doprava

železniční doprava

100 až 1 000

do 1 ha

11

Horažďovice

Proagro silo Horažďovice

21 tis. t obilí

nejvýše 100

do 1 km2

12

Olšany

AGROPA a.s.

zplodiny hoření

nejvýše 100

do 1 km2

13

Území obce s rozšířenou působností Horažďovice

Onemocnění zvířat

Nákazy zvířat-SLAK

jednotlivé osoby

do 1 km2

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ