ZÁSAH DO KRAJINNÉHO RÁZU | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ZÁSAH DO KRAJINNÉHO RÁZU

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Zásah do krajinného rázu

 

Základní informace:

Umístění stavby či jiné aktivity v nezastavěném území a v zastavěném území a zastavitelných plochách, pro které není územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody 

Co je to krajinný ráz

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Investor, popřípadě jeho právní zástupce, který zamýšlí stavět či provádět jinou aktivitu, která by mohla narušit krajinný ráz v daném území.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, kterou doložíte kopií výpisu z katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou dotčeny navrhovaným záměrem s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k těmto pozemkům, kopie katastrální mapy s vyznačením umístění stavby (aktivity), projektovou dokumentaci je-li k dispozici, popřípadě podrobné popsání záměru.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 ti denní lhůta se dle zákona prodlužuje na 60 dnů, ve složitých případech o dalších 30 dnů.
Ve složitých případech tedy 90 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ