ZÁVAZNÉ STANOVISKO | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Závazné stanovisko

 

Základní informace:

Vyjádření odboru  životního prostředí- závazné stanovisko z hlediska vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí. Požadováno např.příslušným stavebním úřadem k vydání stavebního povolení,dále k územnímu řízení, k územním plánům a jejich změnám, ke změnám druhu pozemků a jejich zalesnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Investor nebo jeho pověřený zástupce

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zaslání žádosti o posouzení s příslušnými podklady: žádost obsahující popis záměru, pokud k němu nebyla zpracována projektová dokumentace, výpis z katastru nemovitostí,kopie katastrální mapy, situační zákres.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, kterou doložíte požadovanými podklady

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ