LOVECKÝ LÍSTEK PRO ČESKÉ OBČANY | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

LOVECKÝ LÍSTEK PRO ČESKÉ OBČANY

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Lovecký lístek pro české občany

 

Základní informace:

- vydání loveckého lístku pro české občany

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- je starší 16 let
- má způsobilost k právním úkonům
- složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, ne které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
- je bezúhonný (§ 12 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění), k prokázání bezúhonnosti předloží výpis z evidence Rejstříku trestů
- je pojištěn (§ 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

- podat žádost o vydání loveckého lístku pro české občany na předepsaný tiskopis.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

- dostavit se na odbor ŽP.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- občanský průkaz,
- doklad o pojištění (§ 48 zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (nesmí být starší než tři měsíce),
- správní poplatek – lze zaplatit na místě
- doklad o zkoušce z myslivosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

a) vydání loveckého lístku s platností nejdéle
    - na jeden den             30,-- Kč
    - na pět dní                  50,-- Kč
    - na 30 dní                   70,-- Kč
    - na 6 měsíců               100,-- Kč
    - na 12 měsíců             150,-- Kč
b) vydání lov. lístku na dobu neurčitou  1000,-- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

- pokud žadatel předloží všechny doklady, lovecký lístek se vydá ihned

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ