POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA NEBO OMEZENÍ JEHO FUNKCE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA NEBO OMEZENÍ JEHO FUNKCE

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo omezení jeho funkce

 

Základní informace:

Rozhodnutí v pochybnostech zda pozemek je nebo není určený k plnění funkcí lesa

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Přílohy k žádosti:
- snímek z katastrální mapy s vyznačením stavby a lesního pozemku,
- výpis z katastru nemovitostí o dotčených parcelách,
- vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře,
- vyjádření vlastníka, popřípadě nájemce dotčeného lesního pozemku pokud nejsou žadatelem

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ