UMÍSTĚNÍ STAVBY DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESNÍHO POZEMKU | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

UMÍSTĚNÍ STAVBY DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESNÍHO POZEMKU

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku

 

Základní informace:

Souhlasné stanovisko pro umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává ten, v jehož zájmu má být rozhodnutí vydáno.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Přílohy k žádosti:
- snímek z katastrální mapy s vyznačením stavby a lesního pozemku
- výpis z katastru nemovitostí  o pozemcích jichž se územní rozhodnutí přímo týká + výpis z katastru nemovitostí o   dotčených lesních pozemcích
- vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem je pouze žadatel.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb, lesní zákon, v platném znění.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ