ŽÁDOST O SOUHLAS VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU DLE § 17 VODNÍHO ZÁKONA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ŽÁDOST O SOUHLAS VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU DLE § 17 VODNÍHO ZÁKONA

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Žádost o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona

 

Základní informace:

Souhlas se vydává ke stavbám, zařízením, nebo jiné činnosti, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel si vyzvedne žádost na předtištěném formuláři.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o souhlas vodoprávního úřadu

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Mapový podklad se schematickým zakreslením záměru, kopie katastrální mapy, projektová dokumentace, stanovisko správce povodí, stanovisko správce toku, souvisí-li stavba s tímto tokem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Odbor životního prostředí – k stažení zde

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.254/2001 Sb., § 17, o vodách ( vodní zákon ), v úplném znění.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ