VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 O ČINNOSTI MĚÚ HORAŽĎOVICE V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 O ČINNOSTI MĚÚ HORAŽĎOVICE V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Výroční zpráva za rok 2006 o činnosti MěÚ Horažďovice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva za rok 2006
o činnosti Městského úřadu Horažďovice v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 

Žádosti o poskytnutí informací ve sledovaném období vyřizoval a evidoval Odbor kancelář starosty Městského úřadu Horažďovice v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Počet podaných žádostí o informace: 

Město Horažďovice obdrželo v roce 2006 celkem 2 písemné žádosti o poskytnutí informace. 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tudíž nebyl přijat žádný rozsudek.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona.

Nebyla uložena žádná sankce.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny na internetové adrese http:/www.sumavanet.cz/muhd

V Horažďovicích 26.2.2007

Ing. Ivana Dušková
tajemnice MěÚ

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ