POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB - ROK 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB - ROK 2008

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb - rok 2008

   

Datum

Dotaz

Odpověď

10. října 2008

Které elektronické právní informační systémy používáte?

ASPI

10. října 2008

V jakém rozsahu jsou dané elektronické právní informační systémy využívány? (kolik uživatelů má přístup do těchto systémů):

současně 1 uživatel

10. října 2008

Jakým způsobem došlo, popřípadě dochází k výběru elektronických právních informačních systémů?

výběrovým řízením

10. října 2008

Který odbor rozhodl, popřípadě rozhoduje o nákupu elektronických právních informačních systémů?

správní odbor

10. října 2008

Jaká částka ročně je vynakládána na aktualizaci elektronických právních informačních systémů?

cca 6000,- Kč 

3. června 2008

Žádost o poskytnutí kopií zápisů z jednání rady obce za období 10/2000 až 7/2001.

bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

proti rozhodnutí bylo podáno odvolání – bylo postoupeno Krajskému úřadu Plzeňskému kraji

Krajský úřad Plzeňského kraje zrušil rozhodnutí MěÚ Horažďovice o neposkytnutí kopií zápisů rady města s tím, že zápisy mají být poskytnuty

kopie zápisů z rady města za období 10/2000 až 7/2001 byly poskytnuty

31. května 2007

jaká jsou pravidla prodeje bytu
jaká by byla přibližná cena bytu, Jiráskova 703
v jakém časovém horizontu by město uvažovalo o prodeji předmětného bytu
jestli je uvedený byt zařazený do seznamu bytů určených k prodeji z majetku města do vlastnictví občanů

Rozhodování týkající se převodu nemovitostí, kam patří i prodej bytů, je vyhrazeno dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích do kompetence zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo města do současné doby touto záležitostí nezabývalo, nemohu vám podat žádné konkrétní informace. Toto bylo sděleno i při telefonickém jednání Vašemu právnímu zástupci dne 26. 4. 2007. Pokud se zastupitelstvo města bude touto záležitostí zabývat, informace budou zveřejněny jak v měsíčníku Horažďovický obzor, tak i na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a na internetové adrese www.sumavanet.cz/muhd

3. května 2007

Které vady žádosti z  21. 3. 2003 podané u MěÚ Horažďovice pod čj. 2632 vedly, z hlediska formální správnosti, ve smyslu čl. 5 bodu 5 „Pravidel“ k jejímu vypuštění z výběru

Žádost ze dne 21. 3. 2003 vedená pod čj. 2632 pokud by obsahovala formální nedostatky, nebyla by zařazena k projednání. Žádost nebyla vypuštěna z výběru, ale byla řádně projednána ve všech příslušných orgánech. K poskytnutí dotace podle § 85 odst. j zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění a v souladu s čl. 4 a čl. 5 „Pravidel pro poskytování finančních prostředků z Povodňového fondu Města Horažďovice na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002“ bylo kompetentní zastupitelstvo města. Rozhodnutí zastupitelstva města bylo sděleno dopisem čj. 8053/2003 ze dne 16. 9. 2003. Důvody neposkytnutí dotace byly sděleny dalším dopisem Městského úřadu čj. 8088/2003 ze dne 18. 9. 2003.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ