KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Kompletní telefonní seznam

MěÚ - Horažďovice - přehled telefonních čísel a e-mailových adres

 

podatelna +420 371 430 521

Seřadit podle abecedy

Příjmení, jméno, titul

 

provolba 371 430 5..

e-mail : ... = muhorazdovice.cz

kancelář

Vedení města

 

 

 

Forman Michael, Ing.

starosta

79

forman@...

1. patro, č. 106

Kalná Hana, Ing.

místostarostka

78

kalna@...

1. patro, č. 119

Vondrys Pavel, Ing. Mgr.

tajemník

77

vondrys@...

1. patro, č. 104

 

 

 

 

.

Odbor kanceláře starosty

 

 

 

Kuldová Marcela

sekretariát

22

kuldova@...

1. patro, č. 105

Květa Ušiaková

personální agenda, mzdy

23

usiakova@...

1. patro, č. 129

Kříž František

krizové řízení

24

kriz@...

1. patro, č. 140

Viták Pavel, Ing.

správce informačních a komunikačních technologií

28

vitak@...

1. patro, č. 131

Ulč Rudolf, Ing.

správce informačních a komunikačních technologií

25

ulc@...

1. patro, č. 131

 

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

 

 

Slavíčková Eva, Mgr.

vedoucí odboru, sociálně-právní ochrana dětí

30

slavickova@...

přízemí, č. 018

Janečková Petra, Mgr.

sociálně-právní ochrana dětí

33

janeckova@...

přízemí, č. 018

sociálně-právní ochrana dětí

34

přízemí, č. 018

Holá Eva, DiS.

sociální pracovník

32

hola@...

přízemí, č. 019

Oudová Lucie DiS, Ing.

sociální pracovník

31

oudova@... 

přízemí, č. 019

 

 

 

 

.

Odbor živnostenský

 

 

 

Radová Jaroslava, Ing.

Vedoucí odboru, registrace a kontrola podnikatelů, evidence zemědělských podnikatelů, agenda CzechPoint

20

radova@...

1. patro, č. 127

Chroustová Štěpánka, Bc.

registrace a kontrola podnikatelů, evidence zemědělských podnikatelů, agenda CzechPoint

38

chroustova@...

1. patro, č. 128

 

 

 

 

.

Městská policie

 

 

 

 

39

mpolicie@...

přízemí, č. 004

mobil: 724 333 630 tel. 371 430 539

 

 

 


 

 


 

Černý Jindřich

 

 

 

 

Randák Zbyněk

 

 

 

 

Chlan Libor

 

 

 

 

Bacíková Martina

 

 

 

 

Tauber Filip
     

 

 

 

 

 

Odbor výstavby a územního plánování

 

 

 

Flachs Robert Mgr.

vedoucí odboru

40

flachs@... 

2. patro, č. 212

Lukeš Jakub

stavební řád

41

lukes@...

2. patro, č. 230

Stulíková Jitka

stavební řád

42

jstulikova@...

2. patro, č. 213

Panušková Dana

stavební řád

 43

panuskova@...

2. patro, č 232

Daňková Jana

územní plán, územně plánovací informace, zastavěná území a územně analytické podklady a koordinovaná stanoviska

95

dankova@...

2. patro, č. 230

Salabová Jana, Mgr.

sekretariát odboru, stavební řád

44

salabova@...

2. patro, č. 213

 

 

 

 

.

Odbor životního prostředí

 

 

 

Škoda Martin, Ing.

vodní hospodářství, vedoucí odboru

48

skoda@...

1. patro, č. 111

Vašková Jitka, Ing.

vodní hospodářství

45

vaskova@...

1. patro, č. 109

Čáň Martin, DiS.

lesy, myslivost a rybářství, ochrana zvířat proti týrání

46

can@...

1. patro, č. 108

Křivancová Lenka, Ing.

vodní hospodářství

47

krivancova@...

1. patro, č. 110

Vachušková Anna, Ing.

ochrana ovzduší, odpadové hospodářství

49

vachuskova@...

1. patro, č. 108

Smítková Michaela

ochrana přírody, zemědělský půdní fond

80 

smitkova@...

1. patro, č. 109

 

 

 

 

.

Finanční odbor

 

 

 


vedoucí odboru, rozpočet města

50


2. patro, č. 220

Klimentová Michaela

hlavní účetní

51

klimentova@...

2. patro, č. 221

Havránková Dana

pověřená vedením odboru, místní poplatky, evidence majetku

52

havrankova@...

2. patro, č. 221

Černá Ivana

fakturace, půjčky z Fondu rozvoje bydlení, účetní

53

cerna@...

2. patro, č. 222

Bartošová Martina

styk s bankou,  účetní

54

bartosova@...

2. patro, č. 222

Štěrbová Ivana

pokladna, fakturace

27

sterbova@...

přízemí, č. 003

 

 

 

 

 .

Odbor památkové péče, školství a kultury

 

 

 

Kočí Radka, Mgr.

vedoucí odboru, památková péče

55

koci@...

2. patro, č. 218

Kodýdková Bohuslava

školství, rozhlas, příspěvky na kulturu, sport a ostatní

56

kodydkova@...

2. patro, č. 219

Chalupná Jitka

kultura, cestovní ruch, Horažďovický obzor

57

chalupna@...

2. patro, č. 219

 

 

 

 

.

Správní odbor

 

 

 

Pavelcová Hana, Ing.

vedoucí odboru, přestupková agenda

63

pavelcova@...

1. patro, č. 120

Charvátová Zdeňka

občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel

 60

charvatova@...

1. patro, č. 121

Stulíková Jitka

občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel

61

stulikova@...

1. patro, č. 121

Štěpánová Hana

matrika

62

stepanova@...

1. patro, č. 122

Školová Jiřina

exekuce, vymáhání pohleddávek

64

skolova@...

1. patro, č. 120

Rejšková Blanka

podatelna, hřbitovní záležitosti

21

rejskova@...

přízemí, č. 003

 

 

 

 

.

Odbor dopravy

 

 

 

Rada Josef, DiS.

vedoucí odboru, zkušební komisař, registrace autoškol,stanice měření emisí

65

rada@...

1. patro, č. 125

Kotišová Milada

pozemní komunikace, taxislužba

66

kotisova@...

1. patro, č. 124

Šimanová Kristina Bc.

řidičské průkazy

67

simanova@...

1. patro, č. 123

Halmlová Petra Bc.

registr vozidel

68

halmlova@...

1. patro, č. 123

 

 

 

 

.

Odbor investic, rozvoje a majetku města

 

 

 

Silovský Josef, Ing.

vedoucí odboru

58

silovsky@...

2. patro, č. 239

Jelínková Helena

nájem, nájemní smlouvy, byty, nebytové prostory

71

jelinkova@...

2. patro, č. 234

Špetová Hana Ing.
referent správy majetku města  74spetova@...
 2. patro, č. 234 

Šilhanová Šárka

účetnictví, pokladna

74

silhanova@...

2. patro, č. 234

Matoušek Pavel

investiční technik

69

matousek@...

2. patro, č. 239

Králová Jana

prodej, pronájem nemovitého majetku

59

kralova@...

2. patro, č. 224

Šíp Josef

technik pro správu bytů a nebytových prostor

70

sip@...

2. patro, č. 235

Vokatá Jitka

externí financování

73

vokata@...

2. patro, č. 224

Toráčová Jana

pronájem bytů, majetková správa

72

toracova@...

2. patro, č. 223

 

 

 

 

.

Organizační složky města

 

 

 

Městské muzeum

371 430 630

 

 

 

Městská knihovna

371 430 591 - 594

 

 

 

Technické služby

371 430 641

 

 

 

371 430 642

371 430 643

Aquapark

371 430 610

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ