OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2004,KTEROU SE ZRUŠUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/1996O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÝCHŠKOL, ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍHO KLUBU | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2004,KTEROU SE ZRUŠUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/1996O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÝCHŠKOL, ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍHO KLUBU

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/1996o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřskýchškol, školních družin a školního klubu

 

Město Horažďovice

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/1996

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských

škol, školních družin a školního klubu

            Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 15. prosince 2004, usnesením č. 17 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/1996 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školního klubu.

Čl. 2

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

……………………………………                                     …………………………………...

               Jan Buriánek                                                                          Václav Trčka

               místostarosta                                                                              starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ