2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

2.1. Základní informace

Městský systém nakládání s komunálním odpadem, celý název Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ byl vydán formou obecně závazné vyhlášky č. 2/2001. Touto vyhláškou je závazně občanům s trvalým pobytem v Horažďovicích a vlastníkům objektů pro rekreaci stanoveno jak nakládat s komunálním odpadem, který vzniká v jejich domácnostech.

Za provoz městského systému nakládání s komunálním odpadem občané platí místní poplatek, který byl v souladu s ustanovením zákona o místních poplatcích stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010 změněné vyhláškou 2/2011.

 

Systém nakládání s komunálním odpadem zahrnuje:

                        Sběrný dvůr

 

                        Kontejnerový sběr využitelných odpadů

 

                        Svoz směsného komunálního odpadu 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ