2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

2.1. Základní informace

Městský systém nakládání s komunálním odpadem byl vydán formou obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Horažďovice Touto vyhláškou je závazně občanům s trvalým pobytem v Horažďovicích a vlastníkům objektů pro rekreaci stanoveno jak nakládat s komunálním odpadem, který vzniká v jejich domácnostech a též stanoví systém nakládání se stavebním odpadem.

Za provoz městského systému nakládání s komunálním odpadem občané platí místní poplatek, který byl v souladu s ustanovením zákona o místních poplatcích stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019.

Systém nakládání s komunálním odpadem zahrnuje:

            Sběrný dvůr

            Kontejnerový sběr využitelných odpadů

            Svoz směsného komunálního odpadu 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ