2.4. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

2.4. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

2.4. Směsný komunální odpad

Směsným komunálním odpadem se rozumí ty odpady, které nám zbudou po vytřídění

využitelných odpadů - plastů a plastových obalů, nápojových kartonů, papíru, lepenky, skla, kovů,

 biologicky rozložitelného odpadu

nebezpečných odpadů - barvy, léky, chemikálie…

objemného odpadu - koberce, linolea, nábytek…

výrobků podléhajících zpětnému odběru - např. elektrospotřebiče, akumulátory, baterie

 

Výrobky podléhající zpětnému odběru nejsou považovány za odpad!

 

Složení komunálního odpadu můžeme vyjádřit matematicky:

 

KO = SKO + Využitelné odpady + OO + NO

KO – komunální odpad

SKO – směsný komunální odpad

Využitelné odpady – tím se myslí papír, sklo, plast, kovy, bioodpad, atd.

OO – objemný odpad

NO – nebezpečný odpad

 

Směsný komunální odpad patří do popelnice. Popelnice jsou od jednotlivých nemovitostí vyváženy podle stanoveného harmonogramu svozů.

Využitelné odpady jako papír, sklo, plasty by měly skončit v barevných kontejnerech.

Objemný a nebezpečný odpad by měl skončit ve sběrném dvoru.

 

Pozn.:Vlastník nemovitosti je povinen vybavit nemovitost shromažďovacími prostředky (popelnicemi) pro odkládání směsného komunálního odpadu, pokud se s nájemníky nedohodne jinak. Každá nemovitost by měla být vybavená potřebným počtem popelnic. Pokud z objektivních důvodů nemovitost nelze popelnicí vybavit, lze směsný komunální odpad shromažďovat v černých plastových pytlích s potiskem „Rumpold svoz SKO“. Stejně tak to platí i pro nemovitosti, kde směsného komunálního odpadu vzniká větší množství a vlastník nemovitostí nechce, nebo nemůže zajistit více kusů popelnic. Cena plastového pytle je 17,- Kč (to je cena pro vlastníky odpadu, kteří Městu Horažďovice platí místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem). Pytle jsou k dostání ve sběrném dvoru.

 

Harmonogram svozu popelnic podle ulic


 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ