2.5. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

2.5. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

2.5. Biologicky rozložitelný odpad

 

Biologicky rozložitelným odpadem se rozumí jakýkoliv odpad, který podléhá aerobnímu  nebo anaerobnímu rozkladu.

 

Tvoří bezmála 20 - 35  hmotnostních % komunálního odpadu vznikajícího na území města. Podle platných právních předpisů je žádoucí, aby biologicky rozložitelná část komunálních odpadu byla oddělená od částí komunálních odpadů končících na skládkách. Jsou stanoveny procentní podíly, kterých původce odpadu (to znamená město) je povinen  v určitých časových horizontech dosáhnout.

 

Z tohoto důvodu město postupně připravuje podmínky pro oddělený sběr biologického odpadu i pro občany. Občané mají možnost biologický odpad rostlinného původu již od listopadu 2007 zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře. Nově, od května 2008 bylo 5 stanovišť vybaveno kontejnery pro oddělený sběr zatím biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Kontejnery jsou hnědé barvy, a o která stanoviště se jedná, naleznete zde.

 

Z hygienických důvodu se zatím zaměřujeme na odpady rostlinného původu. Jedná se především o rostlinné zbytky z přípravy jídel, jako slupky z ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, tráva z údržby zeleně, přebytky ze zahrádek, potravinami znečištěný papír a řada jiných.    

Další osud takto sebraných biologických odpadů je jeho kompostování.

V poslední době se velmi často užívá termín „domácí kompostování“. Je tím míněno klasické kompostování na zahradách. Faktem je, že tento způsob zpracování biologických odpadů je použitelný spíše pro zástavby s rodinnými domy. Kompostování u bytových domů je poněkud obtížné.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ