2.5. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

2.5. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

2.5. Biologicky rozložitelný odpad

 

Biologicky rozložitelným odpadem se rozumí jakýkoliv odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu 

Tvoří bezmála 20 - 35 hmotnostních komunálního odpadu vznikajícího na území města. Podle platných právních předpisů je žádoucí, aby biologicky rozložitelná část komunálních odpadu byla oddělená od částí komunálních odpadů končících na skládkách. Jsou stanoveny procentní podíly, kterých původce odpadu (to znamená město) je povinen v určitých časových horizontech dosáhnout.

Z tohoto důvodu město postupně připravuje podmínky pro oddělený sběr biologického odpadu i pro občany. Občané mají možnost biologický odpad rostlinného původu již od listopadu 2007 zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře.

Kromě sběrného dvora lze bio odpady odložit i do hnědých kontejnerů, které jsou umístěny na 16 stanovištích. O která stanoviště se jedná, naleznete zde. Pro předcházení vzniku bioodpadu bylo občanům poskytnuto více než 500 ks kompostérů s objemu 1100 litrů.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ