2.2.2. NEBEZPEČNÝ ODPAD | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

2.2.2. NEBEZPEČNÝ ODPAD
Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

2.2.2. Nebezpečný odpad

Problematika nebezpečných odpadů se netěší takové publicitě jako recyklace plastů, papíru nebo skla. Možná proto, že se nikomu nechce veřejnost děsit informacemi jako jsou kilogramy, rtuti, olova, zbytků pesticidů a dalších jedů, které se mnohdy povalují, v tom horším případě, v blízkostí naších obydlí. A to je škoda, protože nebezpečný odpad se jmenuje nebezpečný proto, že NEBEZPEČNÝ opravdu je. Veřejnost by se o tomto nebezpečí měla dozvědět, vyděsit se a následně se začít rozumně chovat.

 

I přes svoji nebezpečnost velké množství nebezpečných odpadů končí v popelnicích. Ruku na srdce, kolik jste letos vyhodili monočlánků a plechovek od barvy?

Všechny nebezpečné odpady mají společné to, že obsahují látky smrtelně jedovaté pro člověka, zvířata a rostliny. Teda pro všechno živé. Na skládkách, zvlášť na těch černých, jejich obsah kontaminuje půdu a půdou se kontaminuje všechno živé.

 

Co všechno se považuje za nebezpečný a co se s ním děje dál?

 

 

Autobaterie – vykupují se do Kovohutí Příbram. Ve speciálních jímkách se nejdříve z nich vypustí elektrolyt a pak se z nich získává olovo.

 

Baterie, monočlánky -  je nebezpečným výrobkem, pokud se dostane na nesprávné místo. Obsahují řadu těžkých kovů (kadmium, rtuť, olovo) a chemikálií, které pokud se dostanou do lidského organizmu způsobují velmi závažné komplikace.

Například: · rtuť, i když ji je v současných bateriích a monočláncích opravdu minimum, v membránách buněk lidského těla se váže na atomy síry a může měnit osmoregulaci a transport sacharidů  do buňky, a tím způsobit až její odumření.

                   · olovo ovlivňuje funkci enzymů a může snižovat schopnost kostní dřeně produkovat červené krvinky, u dětí způsobuje zpomalený duševní vývoj…

Protože jsou svými rozměry zanedbatelné, málokdo se dvěmi monočlánky a baterií od mobilu běží do sběrného dvoru. Baterie lze odevzdat téměř ve všech prodejnách, kde je prodávají, vztahuje se na ně pro výrobce povinnost zajistit zpětný odběr.

 

Zářivky a úsporné žárovky – jsou využívány ke zpětnému získávání rtuti. Nerozbíjejte je, jinak se rtuť ve výparech dostane do ovzduší. Podléhají zpětnému odběru, kterým se zabývá firma EKOLAMP, jeden z kolektivních systému pro zpětný odběr. Více o systému EKOLAMP na stránkách www.ekolamp.cz

 

Staré léky – ty je nejlepší odevzdat v lékárně. Pro zajímavost uvedu, že v roce 2007 se zpět do lékáren odevzdalo léku za více než 2 miliardy korun. Kolik se jich prostě vyhodilo do popelnic, to nikdo neví. Léky se spalují ve speciálních zařízeních nebo ve spalovnách nebezpečného odpadu. 

 

Obrazovky televizorů a monitory -  jsou nebezpečné tím, že obsahují tzv. luminofory, které obsahující oxidy těžkých kovů. Po tom, co se z vaší televize roztřídí všechno kovové, plastové a jiné, obrazovka se rozřízne a luminofor se odsaje. No a ze skla se vyrobí zase nová obrazovka.

 

Lednice, mrazáky – obsahuji freony, které poškozují ozonovou vrstvu. Proto se freon odsává. Nebo se celá lednice rozdrtí, freon se odsaje a jednotlivé složky se elektromechanicky roztřídí. Kov se roztaví třeba na nové lednice a z plastu se může vyrobit alternativní palivo. Táto zařízení a řada dalších spotřebičů pocházejících z domácností podléhají zpětnému odběru, více na www.elektrowin.cz

 

Nebezpečným odpadem jsou také oleje, barvy, plechovky od barev, obaly od různých chemikálii,  teploměry a jiné. 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ