ODBOR SPRÁVNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR SPRÁVNÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Odbor správní

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve
PDFDOC
Žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu
PDFDOC
Žádost o vydání matričního dokladu po uplynutí lhůty
PDFDOC
Žádost o vydání matričního dokladu pro použití v ČR
PDFDOC
Žádost o vydání matričního dokladu pro použití v cizině
PDFDOC
Žádost o povolení změny jména
PDFDOC
Žádost o povolení změny příjmení
PDFDOC
Dotazník k uzavření manželství PDF
Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti spočívající v ZŘMV PDF DOC
Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku se zahájením řízení PDF DOC
Žádost o povolení posečkání PDF DOC
Žádost o povolení splátek PDF DOC
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ