ODBOR SPRÁVNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR SPRÁVNÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Odbor správní

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve PDF DOC
Žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu PDF DOC
Žádost o vydání matričního dokladu PDF DOC
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství PDF
Žádost o účast na vítání občánků PDF DOC
Dotazník k uzavření manželství PDF
Žádost o změnu jména nebo příjmení PDF RTF
Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti spočívající v ZŘMV PDF DOC
Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku se zahájením řízení PDF DOC
Žádost o povolení posečkání PDF DOC
Žádost o povolení splátek PDF DOC
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ