ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Odbor životního prostředí

1.ŽÁDOST O SDĚLENÍ popř. ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PDF DOC
2.Obecná žádost PDF DOC
4.1.Žádost o výjimečné povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK PDF DOC
4.2.Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 ZOPK PDF DOC
4.3.Zásah do významného krajinného prvku § 4 odst. 2 ZOPK PDF DOC
4.4.Žádost o souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 ZOPK PDF DOC
4.5.Žádost - zalesnění pozemku PDF DOC
5.1.Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF PDF DOC
5.2.Žádost - uložení sedimentů na ZPF PDF DOC
5.3. Žádost o pochybnostech zda pozemek je nebo není součástí ZPF PDF DOC
5.4. Žádost o vyjádření k návrhu tras na ZPF PDF DOC
5.5. Oznámení realizace záměru ZPF PDF DOC 
6.1.Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF DOC
7.1.Žádost o povolení těžby dle § 33 odst. 3 z.č. 289/1995 Sb. PDF DOC
7.2.Žádost o povolení těžby dle § 33 odst. 4 z.č. 289/1995 Sb. PDF DOC
7.3.Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí na pozemky do 50 m od lesa PDF DOC
7.4.Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda pozemek je nebo není PUPF PDF DOC
7.5.Žádost o dělení PUPFL o výměře pod 1 ha PDF DOC
7.6.Žádost o odnětí nebo omezení PUPFL PDF DOC
7.7.Žádost o dělení a zároveň odnětí z PUPFLu PDF DOC
7.8.Žádost o prohlášení pozemku za PUPFL PDF DOC
7.9.Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok 20……. ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 289/1995 Sb. PDF DOC
7.10.Oznámení o konání hromadné sportovní akce v lese PDF DOC
7.11.Žádost o protokolární převzetí lesních hospodářských osnov PDF DOC
7.12.Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře PDF DOC
8.1.Návrh na ustanovení myslivecké stráže PDF DOC
8.2.Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře PDF DOC
8.3.Žádost o vydání loveckého lístku PDF
9.Žádost o vydání rybářského lístku PDF
10.Žádost o závazné stanovisko ke znečišťování ovzduší PDF DOC
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ