ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Odbor výstavby a územního plánování

Formuláře, pokyny a postupy na webu Plzeňského kraje
  
Formuláře dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění    
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY    DOC
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ    DOC
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ    DOC
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ    DOC
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU    DOC
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ     DOC
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU     DOC
OHLÁŠENÍ STAVBY    DOC
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ    DOC
OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU    DOC
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU    DOC
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY    DOC
OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY    DOC
OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ    DOC
SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU  DOC
     
Digitální technická mapa Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje    
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o vedení technické mapy města  PDF  
Pokyny pro stavebníky  PDF  
Pokyny pro geodety  PDF  
Pokyny pro projektanty  PDF  
Informace pro stavební úřad  PDF  
Partner - Pokyny pro zadávání geodetických prací  PDF  
Partner - Pokyny pro zadávání projektových prací  PDF  

   
Hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury pomocí jednoho formuláře (Všem dotčeným subjektům technické infrastruktury systém vygeneruje žádost a vybraným subjektům technické infrastruktury je rovnou elektronicky odešle).
 

 

Formuláře dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. na webových stránkách Ministerstva místního rozvoje
  


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ