ÚVODNÍ INFORMACE O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ÚVODNÍ INFORMACE O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Úvodní informace o komunitním plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb

V červnu 2020 byl na Horažďovicku zahájen dvouletý proces komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku“ je:

·         nastavit optimální rozvoj sociálních (a návazných) služeb na celém území obce s rozšířenou působností Horažďovice pro období let 2023–2025,

·         obnovit setkávání místních subjektů působících v sociální oblasti a podpořit tak rozvoj spolupráce v oblasti začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a

·         zvýšit informovanost o sociálních službách, které pomáhají občanům v tíživých životních situacích.

Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerské spolupráci s městem Horažďovice a za finanční podpory z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152.  

 

Co je to komunitní plánování sociálních služeb?

Jedná se o cyklický proces, v rámci kterého jsou mapovány aktuální potřeby poskytování sociálních služeb (potřeby místních občanů) a problémy v sociální oblasti na daném území a v rámci vytvořeného místního partnerství jsou hledána řešení v zajištění potřebných služeb tak, aby poskytované služby odpovídaly zjištěným potřebám a místním specifikům a zdrojům, které jsou na rozvoj služeb k dispozici. Hlavním výstupem procesu je komunitní plán rozvoje služeb na určité období. Do procesu se zapojují místní občané a subjekty působící v sociální oblasti.

 

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

·      mapování aktuální sociální situace – rozhovory se zástupci obcí a měst na Horažďovicku a s místními poskytovateli sociálních služeb, zpracování statistických dat zaměřených na sociální problematiku, zpracování výstupů z mapování do těchto dokumentů: základní socio-demografický popis území, popis poskytovaných sociálních služeb v území a popis zdrojů pro zajištění sociálních služeb

·         realizace průzkumů potřeb uživatelů služeb či občanů

·         setkávání pracovních skupin, řídící skupiny a veřejná setkání

·         vytvoření webové sekce o komunitním plánování sociálních služeb a sociálních službách na webové stránce města Horažďovice s informacemi o sociálních službách

·         zpracování katalogu sociálních služeb, jeho tisk a distribuce

·         zpracování letáků s informacemi o sociálních či návazných službách

·         zpracování komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2023-2025

·         a další aktivity vyplývající z mapování stávající sociální situace a následných jednání

 

Kdo se může do komunitního plánování zapojit?

·         zástupci obcí a měst v regionu, zastupitelé

·         pracovníci obecních a městských úřadů, úřadu práce a dalších institucí

·         poskytovatelé sociálních a návazných služeb (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, služby odborného poradenství, kluby seniorů, mateřská centra a další)

·         klienti sociálních služeb, občané nacházející se v sociálně nepříznivých situacích či se zajímající o sociální problematiku

 

Možnosti zapojení do komunitního plánování sociálních služeb:

·         účastí na veřejných setkáních      - první veřejné setkání se bude konat v září 2020 v Horažďovicích, na programu bude zejm. seznámení s komunitním plánováním a prezentace místních služeb; na druhém veřejném setkání (v závěru roku 2020) budou prezentovány výstupy z mapování aktuální sociální situace v regionu; třetí veřejné setkání se uskuteční v závěru projektu, na programu bude veřejné připomínkování návrhu komunitního plánu; v případě potřeby budou realizována další veřejná setkání

·       účastí na setkání pracovních skupin – budou realizována cca od ledna 2021, setkání budou otevřena všem zájemcům, účast bude dobrovolná, na setkáních budou diskutovány zjištěné nedostatky v sociální oblasti a hledána řešení pro zajištění potřebných sociálních a návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a rodiny s dětmi a pro další osoby ohrožené sociálním vyloučením

·         připomínkováním návrhu komunitního plánu – prostřednictvím formuláře v závěru projektu

·         kontaktováním metodičky či koordinátorky projektu kdykoliv v jeho průběhu s informacemi či zkušenostmi se sociální problematikou na Horažďovicku

 

Kontakty:

·         Metodička procesu – Lenka Vyčichlová, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: lenka.vycichlova@cpkp.cz, tel.: 607 117 124

·         Koordinátorka projektu – Tereza Eberlová, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: tereza.eberlova@cpkp.cz, tel.: 775 764 420


 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ