ELEKTRONICKÁ PODATELNA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Elektronická podatelna

Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna města Horažďovice.

Elektronická podatelna města Horažďovice je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě na Městský úřad Horažďovice.  Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem posílejte na e-mailovou adresu podatelna@muhorazdovice.cz.

Předepsané formáty elektronického podání:

Elektronické podání může být učiněno pouze v textovém standardu rtf s příponou .rtf nebo jako prostý text (cp 852,1250) s příponou .txt, případně ve formátu Adobe Portable Document Format s příponou .pdf. Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech .gif nebo .jpg. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Velikost příloh je omezena na 1 MB.

Elektronická podání na technických nosičích dat (disketa 3,5", CD-ROM) lze přímo předávat do podatelny Městského úřadu Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice, a to v době:

pondělí  7.30 - 11.00 , 12.00 - 17.00  
středa   7.30 - 11.00 , 12.00 - 17.00 
pátek    7.30 - 11.00

V žádném případě nepřipojujte samospustitelné soubory! Samospustitelné soubory budou antivirovým programem okamžitě při zjištění jejich výskytu smazány.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ