POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2022 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2022

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. - rok 2022

 Datum

Dotaz  

 Odpověď
15.12.2022Žádost o poskytnutí informace:
kopie nájemní smlouvy HS Krutěnice

Informace poskytnuta zde
07.12.2022Žádost o poskytnutí informace:
vyznačení hranic sousedních pozemků

Informace poskytnuta zde
26.10.2022Žádost o poskytnutí informace:
ochranné pásmo vodního zdroje

Informace poskytnuta zde
03.10.2022
27.10.2022
poplatek uhrazen
Žádost o poskytnutí informace:
Pozemní stavby, budovy (pro právnické osoby)
13.10.2022 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 600 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení

Informace po uhrazení poplatku poskytnuta zde

Tabulka s přehledem vydaných rozhodnutí

06.10.2022Žádost o poskytnutí informace:
povolení staveb k.ú. Kovčín

Informace poskytnuta zde
11.07.2022
01.08.2022
poplatek uhrazen
Žádost o poskytnutí informace:
Pozemní stavby, budovy (pro právnické osoby)
20.07.2022 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 600 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení

Informace po uhrazení poplatku poskytnuta zde

Tabulka s přehledem vydaných rozhodnutí

18.07.2022Žádost o poskytnutí informace:
ochranné pásmo vodního zdroje – postup odboru ŽP

 Informace poskytnuta zde
14.06.2022Žádost o poskytnutí informace:
poskytnutí zápisu z 84. schůze RM

 Informace poskytnuta zde
25.04.2022Žádost o poskytnutí informace:
učiněné úkony stavebním úřadem

Informace poskytnuta zde
22.04.2022Žádost o poskytnutí informace:
poskytnutí stanoviska a souhlasu

Informace poskytnuta zde

05.04.2022

29.04.2022 poplatek uhrazen 

Žádost o poskytnutí informace:
pozemní stavby (budovy) pro právnické osoby
(20.04.2022 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 600 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení)

Informace po uhrazení poplatku poskytnuta zde
06.04.2022Žádost o poskytnutí informace:
oplocení ochranného pásma

Informace poskytnuta zde
07.03.2022Žádost o poskytnutí informace: uznání židůmInformace odložena
07.01.2022
02.03.2022 zaslán doklad o zaplacení

Žádost o poskytnutí informací:
pozemní stavby (budovy) pro právnické osoby


(14.01.2022 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 600 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení

Informace poskytnuta zde
17.02.2022Žádost o poskytnutí informace:
stacionární radary

Informace poskytnuta zde
 18.01.2022 Žádost o poskytnutí informace:
- zda byla na základě příkazu MěÚ Horažďovice ze dne 15.06.2021 splněna povinnost provést oplocení ochranného pásma vodního zdroje neprodleně po získání potřebných povolení (nejpozději do 15.07.2022)
- zda tato povinnost znamená dokončení oplocení nebo stavby včetně získání kolaudace
- zda je úřadu znám současný stav – zda došlo k posunu, bylo učiněno nějaké podání, vyžádáno stanovisko v rámci procesu vydání územního nebo stavebního
  Informace poskytnuta:
Povinnost na základě příkazu znamená dokončení stavby. Oplocení se v tomto případě dle § 119 stavebního zákona nekolauduje.
V příkazu ze dne 15.06.2021 je v části II. Uvedeno: Provedení opatření bude písemně oznámeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu nejpozději do 14 dnů od jeho realizace, včetně fotodokumentace.
Ne, odboru životního prostření a odboru výstavby a územního plánování není známo.
 06.01.2022 Žádost o poskytnutí informací: z investičních plánů města pro rok 2022 týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:
·      název projektu
·      stručný popis projektu
·      rozpočet projektu v mil. Kč
·      plánovaný termín započetí projektu
·      lokalita stavby
·     zajištěno financování projektu              ANO/NE

 

  Sdělení:
v současné době není zastupitelstvem města schválen rozpočet pro rok 2022, a proto nelze
poskytnout plán investičních akcí, neboť jejich rozsah pro rok 2022 není do schválení zastupitelstvem města znám. Rozpočet města pro rok 2022 bude po schválení zveřejněn na oficiálních stránkách města
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/rozpocet.asp
Předpokládaný termín schválení rozpočtu města pro rok 2022 je únor/březen 2022. Na základě schváleného rozpočtu je možné také poskytnout podrobnosti k investičním akcím
Žádost o poskytnutí informace:
poskytnutí stanoviska a souhlasu
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ