POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2023 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. - ROK 2023

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. - rok 2023

Datum podání žádosti

Dotaz

Odpověď

06.11.2023    

Žádost o poskytnutí informace zde:
Poskytnutí kopie příslušného rozhodnutí a případné poskytnutí příslušných dokumentů


 Odpověď poskytnuta zde:

24.10.2023 

Žádost o poskytnutí informace zde:
Stavební podklady ke stavbě čp. 263 Horažďovice 

Informace poskytnuta zde: 

2.10.2023 

Žádost o poskytnutí informace zde:
Pozemní stavby, budovy (pro právnické osoby) – vydaná stavební řízení.
Dne 12.10.2023 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 200 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení.

Informace poskytnuta zde:
Odpověď
Tabulka s přehledem rozhodnutí 

08.09.2023 

Žádost o poskytnutí informace zde:
Procesní stav výstavby větrné elektrárny v k.ú. Malý Bor

Informace poskytnuta zde:

04.07.2023 

Žádost o poskytnutí informace zde:

Pozemní stavby, budovy (pro právnické osoby) – vydaná stavební řízení

14.07.2023 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 600 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení


 Informace po uhrazení poplatku poskytnuta zde:
Odpověď
Seznam staveb 

17.07.2023   

Žádost o poskytnutí informace
fotovoltaické elektrárny o výkonu 5MW a vyšším

Informace poskytnuta zde

 07.07.2023

Žádost o poskytnutí informace zde:
Zaslání odkazu na zveřejněné přílohy

Informace poskytnuta zde

 04.07.2023

Žádost o poskytnutí informace zde:
Stanoviska Ministerstva dopravy a připomínky správy železnic k návrhu ÚP Velký Bor

Informace poskytnuta zde

 13.06.2023

Žádost o poskytnutí informace zde:
Povinné přílohy ke změně ochranného pásma

Informace poskytnuta zde

 12.04.2023

 

Žádost o poskytnutí informace zde
Rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby
19.04.2023 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 200 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení

 

Informace neposkytnuta – náklady neuhrazeny
Sdělení o odložení žádosti zde

02.03.2023

Žádost o poskytnutí informace zde:
Investiční plány města
08.03.2023 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 800 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení

Informace neposkytnuta - náklady neuhrazeny
Sdělení o odložení žádosti zde 

21.04.2023

Žádost o poskytnutí informace zde:
Stanoviska k rekonstrukci rybníka

Informace poskytnuta zde

19.04.2023

Žádost o poskytnutí informace zde:
Poskytnutí dokumentu (výzvy) k doplnění žádosti

Informace poskytnuta zde

04.04.2023

Žádost o poskytnutí informace zde
Podklady ke změně ochranného pásma

Informace poskytnuta zde

29.03.2023

Žádost o poskytnutí informace zde
Přestupky vodoprávního úřadu

Informace poskytnuta zde

04.04.2023

Žádost o poskytnutí informace zde
Pozemní stavby, budovy (pro právnické osoby) – vydaná stavební řízení

Informace poskytnuta zde

17.03.2023

Žádost o poskytnutí informace zde

Zaslání žádosti – ochranné pásmo vodního zdroje

 

Informace poskytnuta zde

08.03.2023

Žádost o poskytnutí informace zde

Dokumenty k přestupku  

Informace poskytnuta zde

 

 

04.01.2023

 

Žádost o poskytnutí informace zde

Investiční plány města

06.01.2023 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 400 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení

Informace neposkytnuta – náklady neuhrazeny

Sdělení o odložení žádosti zde

20.02.2023

Žádost o poskytnutí informace zde

Kopie dokumentů vykazující znaky přestupku

Informace poskytnuta zde

06.01.2023

Žádost o poskytnutí informace zde

Kopie podací knihy

Informace neposkytnuta

Rozhodnutí o odmítnutí informace zde

03.01.2023

Žádost o poskytnutí informace zde

Pozemní stavby, budovy (pro právnické osoby) – vydaná stavební řízení

10.01.2023 bylo žadateli sděleno, že za poskytnutí informace požaduje MěÚ Horažďovice úhradu nákladů ve výši 600 Kč a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení

Informace po uhrazení poplatku poskytnuta zde

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ