| MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Vyhláška č. 1/1995 o změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) města Horažďovice

Město Horažďovice

 

VYHLÁŠKA č. 1/1995

o změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) města Horažďovice

 

            Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo dne 22. března 1995 podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 410/1992 Sb.) a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

            Územní plán sídelního útvaru města Horažďovice, schválený na 7. zasedání městského zastupitelstva dne 11. března 1992 a upravený ve smyslu změny č. 1 schválené na 17. zasedání městského zastupitelstva dne 27.9.1994 se mění ve smyslu dále uvedené změny č. 2 a jejích dvou bodů takto:

 

změna č. 2

 

1. parcela p.p.č. 1161/2 v k.ú. Horažďovice se mění z plochy louky na území určené pro soustředěnou bytovou výstavbu

 

2. parcely p.p.č. 1245/2, 3, 4, 5, 6 v k.ú. Horažďovice se mění z plochy pro rekreaci na plochy pro individuelní bytovou výstavbu.

 

            Ostatní části územního plánu nejsou těmito změnami dotčeny a zůstávají v platnosti.

 

            Dokumentace uvedeného územního plánu včetně změn je uložena na Městském úřadě v Horažďovicích a na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Klatovech.

 

            V Horažďovicích 27. března 1995

 

 

              Jan Petrus v.r.                                                                    Václav Trčka v.r.

            zástupce starosty                                                                     starosta města

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ