| MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

USNESENÍ Městského zastupitelstva v Horažďovicích č. 1 ze dne1. 11. 2006

Zveřejněna je upravená verze  dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ. 1.  zasedání zastupitelstva města


 konané dne 1.11.2006 v 18  hod.


           v Kulturním domě v Horažďovicích


 


Usnesení


 


Zastupitelstvo města:


 


1.      schválilo zapisovatelku Marcelu Kuldovou


 


2.      zvolilo mandátovou komisi: Martina Kovačová, RNDr. Hana Mazancová, Mgr. Roman Krejčí


 


3.      ověřilo platnost voleb  a složení nového zastupitelstva dle prezenční listiny a jednotliví členové ZM složili slib


 


4.      zvolilo ověřovatele zápisu: Ing. Ladislav Lenský, Petr Kolář


 


5.      zvolilo volební komisi:  MUDr. Jan Jehlík, Ing. arch. Jiří Kučera, Miroslava Jordánová


 


6.      zvolilo návrhovou komisi: Mgr. Naděžda Chládková, Jan Buriánek


 


7.      rozhodlo, že


 


a)      volby orgánů města proběhnou aklamací


b)      rada města bude mít pět členů


c)      bude zvolen starosta a  místostarosta, oba budou dlouhodobě uvolněni  a


      funkce budou vykonávat na plný úvazek


 


8.      zvolilo


starostu:               Mgr. Jindřiška Jůdová, nar. ……….., ……………………..


 


místostarostu:      Ing. Ladislav Lenský, nar. …………., ……………………


 


členy rady města:   Petr Kolář, nar. ……….., ………………………………


                                Mgr. Roman Krejčí, nar. ………., ……………………...


                                Mgr. Naděžda Chládková, nar. …….., …………………


 


9.   zvolilo předsedu Finančního výboru:


  Martina Kovačová, nar. ………, ………………………..


 


10. zvolilo předsedu Kontrolního výboru:


                                    Jan Buriánek, nar. ……….., …………………………….


 


 


11. schválilo Jednací řád ZM


                                                             


 


 


 


         ……………………..                                                               …………………………


     Ing. Ladislav Lenský                                                                        Mgr. Jindřiška Jůdová


              místostarosta                                                                                    starosta


<h6 style="margin-left: 247.8pt"> 
<h6 style="margin-left: 247.8pt"> 
<h6 style="margin-left: 247.8pt">      

 


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ