Registr oznámeni: Město Horažďovice

Město Horažďovice

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Prohlášení o přístupnosti

WWW aplikace REGISTR OZNÁMENÍ - Město Horažďovice

Kostra webových stránek se snaží maximálně reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti, takže splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu vydaných Ministerstvem informatiky. Je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro popis vizuální prezentace se využívá technologie kaskádových stylů CSS. Kostru aplikace lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky.

Texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Oznámení jsou v aplikaci uložena ve formátu Adobe PDF, ke zvýšení bezpečnosti je užito 128bitové šifrování těchto dokumentů. Přístupnost je dána možnostmi tohoto formátu a způsobem vytvoření konkrétního PDF dokumentu. Obvykle je dokument vytvářen skenováním oznámení v papírové podobě.

Pro funkčnost přihlašování nahližitelů do aplikace je třeba, aby nahližitelé měli na svých počítačích zapnutu možnost využívat cookies - což je ale standardně ve většině prohlížečů nastaveno.

Pokud naleznete na těchto stránkách cokoliv, co by neodpovídalo výše uvedeným požadavkům přístupnosti, informujte nás prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Kontakt na správce webu:

Správce webu : Městský úřad Horažďovice - urad@muhorazdovice.cz

Webdesign & technologie & hosting : ŠumavaNet.CZ - info@sumavanet.cz

Technologie:

Redakční systém DynaWeb pro správu dynamických www aplikací, ASP, databáze MS SQL, Adobe PDF, šifrování.