CZECH POINT | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

CZECH POINT
Cesta: Titulní stránka > Czech POINT

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Czech POINT

Czech POINT - Novinky 

  

Městský úřad Horažďovice, živnostenský odbor je kontaktním místem veřejné správy v systému Czech POINT a poskytuje pro veřejnost tyto služby:

Výstupy z informačních systémů veřejné správy a základních registrů

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů právnických osob

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis snímku z katastrální mapy

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z insolvenčního rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)

Výpis z evidence záznamů o očkování pacienta

Digitální certifikát EU COVID

Výpis elektronických receptů pacienta 

Výpis údajů z registru obyvatel

Veřejný výpis údajů z registru osob

Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob

Výpis o využití údajů z registru obyvatel

Záznam o využívání údajů v registru osob

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Zprostředkovaná identifikace

Agendy informačního systému datových schránek

Žádost o zřízení datové schránky

Žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Žádost o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM

Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

Konverze dokumentů

Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Správní poplatky

100 Kč výpis z rejstříku trestů

100 Kč ostatní výpisy a 50 Kč za každou i započatou stranu

200 Kč provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci

30 Kč konverze dokumentů za každou i započatou stranu

Kontakty

Městský úřad Horažďovice, živnostenský odbor, 1. patro, kanceláře č. 127 a 128

Ing. Jaroslava Radová, tel. č. 371 430 520

Bc. Štěpánka Chroustová, tel. č. 371 430 538

E-mail: urad@muhorazdovice.cz

Na základě předchozí domluvy lze žádosti vyhovět i mimo úřední hodiny.

 

Webové stránky systému Czech POINT jsou dostupné na adrese: https://www.czechpoint.cz/public/

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ