PAMÁTKOVÁ PÉČE | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

PAMÁTKOVÁ PÉČE
Cesta: Titulní stránka > Památková péče

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Památková péče

Městský úřad Horažďovice - úřad obce s rozšířenou působností (ORP) vykonává a organizuje dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů státní památkovou péči v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice ve stanoveném správním obvodu.

Ve správním obvodu ORP Horažďovice vykonává památkovou péči v přenesené působnosti MěÚ Horažďovice – odbor památkové péče, školství a kultury (OPPŠK). MěÚ Horažďovice – OPPŠK vykonává plošnou památkovou péči v Městské památkové zóně Horažďovice (MPZ Horažďovice) a ve Vesnických památkových zónách (VPZ) Břežany, Hradešice, Chanovice a Velké Hydčice. Ve správním obvodu ORP Horažďovice se nachází celkem  143 nemovitých kulturních památek (nKP) (stav k 01.06.2020). Odbornou spolupráci na úseku památkové péče pro ORP Horažďovice vykonává Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Plzni (NPÚ – ÚOP v Plzni).

Památkově chráněná území

Pro vlastníky kulturních památek

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ