INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU SARS-COV-2 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU SARS-COV-2

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Informace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2

Datum
Dokument

Souhrnné informace: 

 

Od pátku 18.9.2020 se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních 

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18.9.2020.do.odvolání 

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozu služeb od 19.9.2020 do odvolání 

Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání

Laboratoře budou informovat pacienta o pozitivním výsledku testu na covid-19 elektronicky

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání 

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozu služeb od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání 

Mimořádné opatření - nošeni ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání 

Mimořádné opatření - nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ke karanténám - 14.09.2020 

Roušky od 1.9.2020

Na veřejnosti bezpečně

Mimořádné opatření - izolace a karanténa - účinnost od 1.9.2020 do odvolání

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami - účinnost od 1.9.2020 do odvolání

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí - účinnost od 1.9.2020 do odvolání  

Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - semafor 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte/žáka/studenta 

Ministerstvo životního prostředí - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie - 01.04.2020

Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě

Nakládání s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2 

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce 

Informace - koronavir COVID - 19

Koronavir - Opatření Státního zdravotnického ústavu - 01/2020

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ