INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU SARS-COV-2 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU SARS-COV-2

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Informace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2

Souhrnné informace: 

 

Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání

Laboratoře budou informovat pacienta o pozitivním výsledku testu na covid-19 elektronicky

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání 

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozu služeb od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání 

Mimořádné opatření - nošeni ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání 

Mimořádné opatření - nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ke karanténám - 14.09.2020 

Roušky od 1.9.2020

Na veřejnosti bezpečně

Mimořádné opatření - izolace a karanténa - účinnost od 1.9.2020 do odvolání

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami - účinnost od 1.9.2020 do odvolání

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí - účinnost od 1.9.2020 do odvolání  

Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - semafor 

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - provoz zdravotnických zařízení

Usnesení vlády ČR č.606 - Opatření obecné povahy, dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR 

Usnesení vlády ČR č. 236 - Vstupní lékařské prohlídky a pracovnělékařské periodické prohlídky - 11.05.2020  

Usnesení vlády ČR č. 235 - činnosti zařízení sociálních služeb - 07.05.2020 

Zákon č. 234 - změna zákona o kompenzačním bonusu - 07.05.2020 

Zákon č. 228-231 - poskytnutí záruky ČR na zajištění dluhů, změna zákona o spotřebních daních, změna zákona o sociálním zabezpečení, změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 07.05.2020 

Vyhlášky č. 232 a 233 - přijímací řízení, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, zvláštní pravidla pro vzdělávání - 07.05.2020 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR - Hrazení laboratorního vyšetření na COVID 19 - 07.05.2019 

Příloha usnesení vlády ze dne 04.05.2020 č. 509 - změna ochrany vnitřních hranic ČR 

Usnesení vlády ČR č. 225-227 - zrušení některých krizových opatření, upřesnění vstupu na území ČR - 04.05.2020 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte/žáka/studenta

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní zkoušku a absolutorium v období do konce školního roku 2019/2020 

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 

Usnesení vlády ČR č. 223,224 - Krizová opatření - 01.05.2020

Usnesení vlády ČR č. 218-222 - Prodloužení nouzového stavu do 17.05.2020, krizová opatření - 30.04.2020  

Nařízení vlády ČR č. 212,213 - Použití Armáda ČR k záchranným pracím, usnesení o zrušení krizového opatření 

Vyhláška č. 211 - hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

Zákon č. 207-210 - pravidla rozpočtové odpovědnosti, státní rozpočet na rok 2020, uspokojení bytových potřeb, prostory sloužící k podnikání 

Zákon č. 205,206 - o ochraně veřejného zdraví, o VZP, rezortních, oborových a dalších zdravotních pojišťovnách 

Usnesení vlády ČR 193-198 -  Vstup cizinců na území ČR, pravidla shromažďování osob, úprava maloobchodního prodeje, forma výuky pro žáky a studenty základních a středních škol

Zákon 185-192 - Opatření ke zmírnění dopadů epidemie, změna zákona o spotřebitelském úvěru, prodloužení lhůt doplňovacích voleb do Senátu, pravidla pro vzdělávání na vysokých školách v roce 2020, změna v podmínkách podnikání, změna v realitním zprostředkování, zmírnění dopadů epidemie pro účastníky soudního řízení, změna zákona o ČNB 

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - Koordinace hygienických stanic a jejich povinnosti, chytrá karanténa - 20.04.2020 

Nařízení vlády ČR č. 178, 179 - Zrušení omezení pro žáky a studenty týkající se účasti na vyjmenovaných druzích vzdělání, zajištění péče o děti 3-10 let zaměstnanců Finanční správy ČR -  17.04.2020

Zákon 177 - Opatření v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 - 17.04.2020 

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - Mimořádná opatření platná od 20.04.2020 o volném pohybu osob - 15.04.2020 

Nařízení vlády ČR č. 172-174 - Použití Armády ČR k záchranným pracím, úprava krizových opatření, zajištění péče o děti 3-10 let - 14.04.2020

Nařízení vlády ČR č. 159-161 - kompenzační bonus, dávky sociální podpory, úpravy v oblasti zaměstnanosti 

Nařízení vlády ČR č. 156-158 - prodloužení nouzového stavu, zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb - 09.04.2020 

Nařízení vlády ČR č. 154, 155 - kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury, povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy

Přehled vydaných opatření k nouzovému stavu k 07.04.2020 

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - vyčlenění lůžek v krajích a v Praze - 06.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví - ukončení mimořádného opatření - Kontaktní místa veřejné správy - 07.07.2020 

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - Maloobchodní prodej, provozovny vyjmuté ze zákazu prodeje - 07.04.2020 

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - Omezení pohybu osob s výjimkami - 07.04.2020 

Usnesení vlády ČR č. 150 - 153 -  prodloužení zákazu vstupu cizinců na území ČR, podmínky pro jednání zastupitelstev obcí, nařízení přednostního zásobování Ministerstva zdravotnictví - 07.04.2020

Usnesení vlády ČR č. 146,147 - Distribuce léčiv - zákaz vývozu některých registrovaných léčiv,  stanovení průměrné roční mzdy - 02.04.2020

Usnesení vlády ČR č. 144,145 - Přednostní zásobování, subjekty kritické infrastruktury - určení kritických zaměstnanců  

Vytvoření mapy pečovatelských služeb - www.mapapecovatelskychsluzeb.cz 

Ministerstvo životního prostředí - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie - 01.04.2020

Usnesení vlády ČR č. 143 - Zrušení parkovného v obcích a městech 

Usnesení vlády ČR č. 140,141,142 -  Zaměstnanci subjektů kritické infrastruktury, nasazení vojáků v činné službě, přeshraniční provoz - 30.03.2020

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků

Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě

Nakládání s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2 

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce 

Zákon 133 - 137 - sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pravidla pro přijímání k některým druhům vzdělávání, úprava pojistného na sociální zabezpečení, úpravy v oblasti evidence tržeb 

Usnesení vlády č. 130,131,132 - zajištění plynulosti poskytování sociálních dávek, akceptování opatření Ministerstev vnitra a zdravotnictví (pendleři, maloobchodní prodej)  

Zákon 129, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 - 26.03.2020 

Informace pro obce k dopadům mimořádných opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru  - 25.03.2020 

Speciální stránky Hasičského záchranného sboru ČR 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání ochranných prostředků - 24.03.2020 

Usnesení vlády ČR č. 122 - 128 - Prodloužení nouzového stavu a mimořádných opatření do 1.4.2020, zajištění péče o děti, zákaz čerpání dovolené pro zdravotníky - 24.03.2020 

Usnesení vlády ČR č. 120, 121 - Přechod na standard vysílání TV DVB-T2, Omezení používání některých nebezpečných látek v el. zařízeních - 23.03.2020 

Stanovisko MV k prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem 22.03.2020 

Stanovisko MV k prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem 20.03.2020 

Mimořádné opatření - změna vyhrazeného času pro seniory v maloobchodních prodejnách 

Usnesení vlády ČR č. 109,110,111,112 - Ošetřovné OSVČ,výjimky z uzavření některých provozoven, pendleři 

Usnesení vlády ČR č. 106,107,108 - Omezení pohybu osob, ochranné roušky, platnost pracovního povolení, vyhrazená doba v obchodech pro seniory 

Usnesení vlády ČR č. 96 a 97 - Výjimky z uzavření některých provozoven maloobchodního prodeje, poskytovatelé sociálních služeb a jejich klienti

Opatření obecné povahy - Přeshraniční pohyb osob - změna v usnesení vlády z 15.3.2020 

Usnesení vlády ČR č.84 - Karanténa - úprava pracovně právních vztahů, maloobchodního prodeje, ubytovacích služeb, ...  

Usnesení vlády ČR č.83 - Povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR 

Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR - platné od 16.03.2020

Informace pro obce k dopadům usnesení vlády ze dne 12.03.2020 - zákaz konání akcí s účastí nad 30 osob 

Usnesení vlády ČR č. 82 - krizové opatření - Uzavření restaurací, omezení maloobchodu 

Informace Ministerstva vnitra ČR ze dne 13.03.2020 

Informace Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 13.03.2020 

Informace Ministerstva zemědělství ČR ze dne 13.03.2020

Usnesení vlády ČR č. 70 - Ochrana vnitřních hranic ČR

Usnesení vlády ČR č. 69 - Nouzový stav 

Mimořádné opatření - Dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR 

Místa určená k překračování hranic 

Hraniční obce

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19 z 10.3.2020 

Informace - koronavir COVID - 19

Koronavir - Opatření Státního zdravotnického ústavu - 01/2020

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ