INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU SARS-COV-2 | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU SARS-COV-2

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Informace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2

Souhrnné informace: 

 

Usnesení vlády ČR č. 146,147 - Distribuce léčiv - zákaz vývozu některých registrovaných léčiv,  stanovení průměrné roční mzdy - 02.04.2020

Usnesení vlády ČR č. 144,145 - Přednostní zásobování, subjekty kritické infrastruktury - určení kritických zaměstnanců  

Vytvoření mapy pečovatelských služeb - www.mapapecovatelskychsluzeb.cz 

Ministerstvo životního prostředí - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie - 01.04.2020

Usnesení vlády ČR č. 143 - Zrušení parkovného v obcích a městech 

Usnesení vlády ČR č. 140,141,142 -  Zaměstnanci subjektů kritické infrastruktury, nasazení vojáků v činné službě, přeshraniční provoz - 30.03.2020

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků

Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě

Nakládání s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2 

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce 

Zákon 133 - 137 - sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pravidla pro přijímání k některým druhům vzdělávání, úprava pojistného na sociální zabezpečení, úpravy v oblasti evidence tržeb 

Usnesení vlády č. 130,131,132 - zajištění plynulosti poskytování sociálních dávek, akceptování opatření Ministerstev vnitra a zdravotnictví (pendleři, maloobchodní prodej)  

Zákon 129, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 - 26.03.2020 

Informace pro obce k dopadům mimořádných opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru  - 25.03.2020 

Speciální stránky Hasičského záchranného sboru ČR 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání ochranných prostředků - 24.03.2020 

Usnesení vlády ČR č. 122 - 128 - Prodloužení nouzového stavu a mimořádných opatření do 1.4.2020, zajištění péče o děti, zákaz čerpání dovolené pro zdravotníky - 24.03.2020 

Usnesení vlády ČR č. 120, 121 - Přechod na standard vysílání TV DVB-T2, Omezení používání některých nebezpečných látek v el. zařízeních - 23.03.2020 

Stanovisko MV k prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem 22.03.2020 

Stanovisko MV k prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem 20.03.2020 

Mimořádné opatření - změna vyhrazeného času pro seniory v maloobchodních prodejnách 

Usnesení vlády ČR č. 109,110,111,112 - Ošetřovné OSVČ,výjimky z uzavření některých provozoven, pendleři 

Usnesení vlády ČR č. 106,107,108 - Omezení pohybu osob, ochranné roušky, platnost pracovního povolení, vyhrazená doba v obchodech pro seniory 

Usnesení vlády ČR č. 96 a 97 - Výjimky z uzavření některých provozoven maloobchodního prodeje, poskytovatelé sociálních služeb a jejich klienti

Opatření obecné povahy - Přeshraniční pohyb osob - změna v usnesení vlády z 15.3.2020 

Usnesení vlády ČR č.84 - Karanténa - úprava pracovně právních vztahů, maloobchodního prodeje, ubytovacích služeb, ...  

Usnesení vlády ČR č.83 - Povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR 

Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR - platné od 16.03.2020

Informace pro obce k dopadům usnesení vlády ze dne 12.03.2020 - zákaz konání akcí s účastí nad 30 osob 

Usnesení vlády ČR č. 82 - krizové opatření - Uzavření restaurací, omezení maloobchodu 

Informace Ministerstva vnitra ČR ze dne 13.03.2020 

Informace Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 13.03.2020 

Informace Ministerstva zemědělství ČR ze dne 13.03.2020

Usnesení vlády ČR č. 70 - Ochrana vnitřních hranic ČR

Usnesení vlády ČR č. 69 - Nouzový stav 

Mimořádné opatření - Dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR 

Místa určená k překračování hranic 

Hraniční obce

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19 z 10.3.2020 

Informace - koronavir COVID - 19

Koronavir - Opatření Státního zdravotnického ústavu - 01/2020

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ