ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Odbor kanceláře starosty

Odbor vede - tajemník MÚ Mgr. Ing. Pavel Vondrys - tel. 371 430 577

Činnost odboru:

 • zajišťuje chod sekretariátu starosty, místostarosty, tajemníka
 • zajišťuje zasedání zastupitelstva města a rady města, zajišťuje přípravu podkladů, archivaci
 • vede centrální evidenci vyřizování stížností a petic
 • vede centrální evidenci vyřizování svobodného přístupu k informacím
 • přijímá žádosti o přidělení bytu a o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou, vede jejích evidenci a předkládá návrhy na řešení bytových záležitostí radě města
 • zajišťuje styk se sdělovacími prostředky
 • vede personální agendu všech zaměstnanců města včetně obdobných pracovněprávních vztahů
 • zajišťuje vztahy s úřadem práce, jednotlivými zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení
 • zabezpečuje připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva
 • zajišťuje úkoly na úseku požární ochrany
 • zajišťuje úkoly na úseku krizového řízení
 • zajišťuje úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ