ODBOR INVESTIC, ROZVOJE A MAJETKU MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR INVESTIC, ROZVOJE A MAJETKU MĚSTA
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Odbor investic, rozvoje a majetku města

Vedoucí odboru - Pavel Matoušek, pověřen vedením odboru -  tel. 371 430 569

Činnost odboru:
 • Zajišťuje správu nemovitého majetku města
 • Administrativně zabezpečuje příjem žádostí zájemců o převod nemovitostí z majetku města
 • Vypisuje obchodní a veřejné soutěže na realizaci investičních akcí
 • Zajišťuje přípravu a realizaci stavebních investičních akcí
 • Zajišťuje běžnou stavební údržbu, rekonstrukce a opravy majetku města
 • Zajišťuje stavební akce Programu regenerace městské památkové zóny Horažďovice
 • Zpracovává podklady pro jednání orgánů samosprávy města
 • Vyřizuje agendu spojenou se zajišťováním státních dotací a dotací z fondů EU
 • Spravuje nemovitý majetek města, zajišťuje řádné hospodaření s ním, jeho údržbu a operativní evidenci
 • Zajišťuje předávání a přebírání bytů a nebytových prostor v majetku města
 • Vyhotovuje nájemní smlouvy k bytům a nebytovým prostorám, včetně výpočtového listu, nájemného a protokolu o převzetí
 • Zajišťuje opravy domů a bytů
 • Zajišťuje veškerý platební styk s nájemníky i dodavateli
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ