ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Odbor výstavby a územního plánování

Činnost odboru:

- vykonává státní správu v oblasti výstavby

- koordinuje rozvoj území ve svém správním obvodu

- pořizuje a projednává územně plánovací dokumentace

- vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, využití území, chráněném území nebo ochranném pásmu a stavební uzávěře

- povoluje stavby, změny staveb před jejich dokončením, prodloužení platnosti stavebního povolení

- povoluje drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce - povoluje terénní úpravy, práce a zařízení

- povoluje užívání staveb (kolaudace) , předčasné užívání, zkušební provoz, změnu užívání

- nařizuje údržbu staveb, nezbytné stavební úpravy, zabezpečovací práce, vyklizení stavby

- povoluje a nařizuje odstraňování staveb

- provádí státní stavební dohled

- projednává přestupky a správní delikty

- přiděluje popisná čísla

  

Flachs Robert Mgr.vedoucí odboru371430540
Panušková Danastavební řád371430543

Klementová Kristýna DiS.

stavební řád

371430541

Stulíková Jitka

stavební řád

371430542

Daňková Jana      

územní plán, územně plánovací informace, zastavěná území a územně analytické podklady a koordinovaná stanoviska

371430595

Salabová Jana Mgr.

sekretariát odboru, stavební řád

371430544

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ