ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Odbor výstavby a územního plánování

Vedoucí odboru - Flachs Robert Mgr. - tel. 371430540

Činnost odboru:

 • vykonává státní správu v oblasti výstavby
 •  koordinuje rozvoj území ve svém správním obvodu
 • pořizuje a projednává územně plánovací dokumentace
 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, využití území, chráněném území nebo ochranném pásmu a stavební uzávěře
 • povoluje stavby, změny staveb před jejich dokončením, prodloužení platnosti stavebního povolení
 • povoluje drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce - povoluje terénní úpravy, práce a zařízení
 • povoluje užívání staveb (kolaudace) , předčasné užívání, zkušební provoz, změnu užívání
 • nařizuje údržbu staveb, nezbytné stavební úpravy, zabezpečovací práce, vyklizení stavby
 • povoluje a nařizuje odstraňování staveb
 • provádí státní stavební dohled
 • projednává přestupky a správní delikty
 • přiděluje popisná čísla

 

Panušková Dana stavební řád tel: 371430543
Lukeš Jakub stavební řád tel: 371430541
Stulíková Jitka stavební řád tel: 371430542
Daňková Jana územní plán, územně plánovací informace,
zastavěná území a územně analytické
podklady a koordinovaná stanoviska
tel: 371430595
Salabová Jana Mgr. sekretariát odboru, stavební řád tel: 371430544
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ