ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Odbor živnostenský

 

Pověřená vedením odboru  - Ing. Jaroslava Radová, tel. 371 430 520

 

Hlavní úkoly živnostenského odboru:

- vydává živnostenská oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- zabezpečuje agendu Centrálního registračního místa

- vydává změny živnostenských oprávnění

- rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění

- informuje podnikatele o přerušení nebo pokračování provozování živnosti

- provádí živnostenskou kontrolu, včetně ukládání sankcí v rozsahu svěřené působnosti

- spolupracuje s Českou obchodní inspekcí a provádí společné kontroly

- vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele

- provádí kontrolu nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebních daních

- vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

- projednává přestupky a správní delikty na úseku živnostenského podnikání

- vede živnostenský rejstřík a vydává z něho výpisy

- spravuje archiv živnostenského úřadu

- vede evidenci zemědělských podnikatelů, vydává osvědčení o zápisu zemědělského podnikatele, provádí změny a zrušení osvědčení

- vydává výpisy z evidence zemědělských podnikatelů

- zabezpečuje agendu Czech POINTu

- podílí se na součinnosti ostatních orgánů státní správy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ