ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Odbor živnostenský

Vedoucí odboru - Ing. Jaroslava Radová - tel. 371 430 520
 
Činnost odboru:
 • vydává živnostenská oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečuje agendu Centrálního registračního místa
 • vydává změny živnostenských oprávnění
 • rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění
 • informuje podnikatele o přerušení nebo pokračování provozování živnosti
 • provádí živnostenskou kontrolu, včetně ukládání sankcí v rozsahu svěřené působnosti
 • spolupracuje s Českou obchodní inspekcí a provádí společné kontroly
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele
 • provádí kontrolu nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebních daních
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku živnostenského podnikání
 • vede živnostenský rejstřík a vydává z něho výpisy
 • spravuje archiv živnostenského úřadu
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů, vydává osvědčení o zápisu zemědělského podnikatele, provádí změny a zrušení osvědčení
 • vydává výpisy z evidence zemědělských podnikatelů
 • zabezpečuje agendu Czech POINTu
 • podílí se na součinnosti ostatních orgánů státní správy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ