ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
TV reportáže
FILMpro
Orsoft

Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru - Ing. Martin Škoda - tel. 371 430 548

Činnost odboru:
  • státní správu na úseku ochrany ovzduší,
  • státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny
  • státní správu na úseku odpadového hospodářství
  • státní správu na úseku zemědělství (ochrana ZPF, zaplevelení, atd.)
  • státní správu na úseku vodního hospodářství (vodoprávní řízení dle zák. č.254/2001 Sb. a č.274/2001 Sb.)
  • státní správu na úseku správy lesů
  • státní správu na úseku myslivosti
  • státní správu na úseku rybářství (např. evidence rybářských lístků,)
  • ochranu zvířat proti týrání


Kontakty

Ing. Martin Škoda vedoucí odboru,
vodní hospodářství
tel. 371 430 548 skoda(at)muhorazdovice(dot)cz
Ing. Jitka Vašková vodní hospodářství tel. 371 430 545 vaskova(at)muhorazdovice(dot)cz
Ing. Anna Vachušková ochrana ovzduší,
odpadové hospodářství
tel. 371 430 549 vachuskova(at)muhorazdovice(dot)cz
Ing. Lenka Křivancová vodní hospodářství tel. 371 430 547 krivancova(at)muhorazdovice(dot)cz
Ing. Markéta Rochová ochrana přírody
a krajiny, ZPF
tel. 371 430 580 rochova(at)muhorazdovice(dot)cz
Martin Čáň, DiS lesy, myslivost,
rybářství
tel. 371 430 546 can(at)muhorazdovice(dot)cz
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ