ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Odbor kanceláře starosty

Vedoucí odboru -
Mgr. Ing. Pavel Vondrys - 371 430 577

Činnost odboru:

            -                      zajišťuje chod sekretariátu starosty, místostarosty, tajemníka

-                      zajišťuje zasedání zastupitelstva města a rady města, zajišťuje přípravu podkladů, archivaci

-                     vede centrální evidenci vyřizování stížností a petic

-                     vede centrální evidenci vyřizování svobodného přístupu k informacím

-                     přijímá žádosti o přidělení bytu a o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou, vede jejích evidenci a předkládá návrhy na řešení bytových záležitostí radě města

-                      zajišťuje styk se sdělovacími prostředky

-                      vede personální agendu všech zaměstnanců města včetně obdobných pracovněprávních vztahů

-                      zajišťuje vztahy s úřadem práce, jednotlivými zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení

-                     zabezpečuje připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva

-                      zajišťuje úkoly na úseku požární ochrany

-                      zajišťuje úkoly na úseku krizového řízení

-                      zajišťuje úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ