ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Cesta: Titulní stránka > Organizační struktura

Hlavní menu

Doporučujeme

Geoportál
Geoportál
Dopravní informace v regionu
Dopravní informace v regionu
Šumava
Informace o regionu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Orsoft

Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru - Ing. Martin Škoda - tel. 371 430 548

Činnost odboru životního prostředí zabezpečuje:

· státní správu na úseku ochrany ovzduší,

· státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny

· státní správu na úseku odpadového hospodářství

· státní správu na úseku zemědělství (ochrana ZPF, zaplevelení, atd.)

· státní správu na úseku vodního hospodářství (vodoprávní řízení dle zák. č.254/2001 Sb. a č.274/2001 Sb.)

· státní správu na úseku správy lesů

· státní správu na úseku myslivosti

· státní správu na úseku rybářství (např. evidence rybářských lístků,)

· ochranu zvířat proti týrání

Kontakty

Ing. Martin Škodavedoucí odboru, vodní hospodářstvítel. 371 430 548skoda(at)muhorazdovice(dot)cz

Ing. Jitka Vašková

vodní hospodářství

tel. 371 430 545

vaskova(at)muhorazdovice(dot)cz

Ing. Anna Vachušková

ochrana ovzduší, odpadové hospodářství

tel. 371 430 549

vachuskova(at)muhorazdovice(dot)cz

Ing. Lenka Křivancová

vodní hospodářství

tel. 371 430 547

krivancova(at)muhorazdovice(dot)cz

Smítková Michaela

ochrana přírody a krajiny,ZPF

tel. 371 430 580 smitkova(at)muhorazdovice(dot)cz 

Martin Čáň, DiS

lesy, myslivost, rybářství

tel. 371 430 546

can(at)muhorazdovice(dot)cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ